(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 9/4/2020 do Văn phòng UBND huyện Sa Thầy ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Văn phòng UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Tài sản đấu giá là: 01 xe ô tô thừa tiêu chuẩn, định mức biển số đăng ký: 82B-0453, Nhãn hiệu: Mitsubishi, Số máy: 4G63-DR2372, Số khung: RLA00P13W11000060, Loại phương tiện: Ô tô khách, Số chỗ ngồi: 12 người, Năm sản xuất: 2001, Niên hạn sử dụng: 2021, Loại nhiên liệu: Xăng, Kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 19/01/2017.

2. Giá khởi điểm là: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn);

3. Bước giá là: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn);

4. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng chẵn);

5. Tiền đặt trước là: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng chẵn).

6. Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu vào lúc 09 giờ, ngày 09 tháng 4 năm 2020.

7. Địa điểm bán hồ sơ và buổi công bố giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 01 và ngày 03/4/2020, tại Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (Số 02 Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

9. Thời gian bán, nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 06/4/2020 (Tiền đặt trước nộp từ ngày 01/4/2020 đến 10 giờ ngày 06/4/2020).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

11 Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

* Khách hàng trúng đấu giá chịu trách nhiệm: Vận chuyển, bốc xếp tài sản.

* Sau khi nộp đủ tiền trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải liên hệ ngay cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (Điện thoại: 0260.3911.069)./.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá tài sản

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá tài sản

  Ngày 18/3/2020, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum ban hành Bản niêm yết thông báo đấu giá tài sản lần 02 số 115/NY-ĐGTS đối với tài sản là: 01 xe ô tô thừa tiêu chuẩn, định mức biển số đăng ký: 82B-0453; Nhãn hiệu: Mitsubishi, Số máy: 4G63-DR2372, Số khung: RLA00P13W11000060, Loại phương tiện: Ô tô khách, Số chỗ ngồi: 12 người, Năm sản xuất: 2001, Niên hạn sử dụng: 2021, Loại nhiên liệu: Xăng, Kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 19/01/2017. Thời gian bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 06/4/2020. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 09 giờ, ngày 09/4/2020.

 Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của các cấp, về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, điều chỉnh thời gian bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá đến 10 giờ, ngày 04/5/2020. Điều chỉnh thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu vào lúc 09 giờ, ngày 07/5/2020.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, đề nghị các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện mua tài sản (có nhu cầu mua tài sản) đến tại Trung tâm làm thủ tục đăng ký mua tài sản vào thời gian điều chỉnh trên. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) số điện thoại: 0260.3911.069./.