(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/4/2020 do Sở Tài chính tỉnh Điện Biên ủy quyền như sau:
Ngày 9/4/2020, đấu giá vật chứng vụ án tịch thu sung quỹ tại tỉnh Điện Biên ảnh 1
Ngày 9/4/2020, đấu giá vật chứng vụ án tịch thu sung quỹ tại tỉnh Điện Biên ảnh 2