(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/4/2020 do Công an huyện Lục Yên ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - Tổ 8 đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Đơn vị có tài sản: Công an huyện Lục Yên.

- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

  - Lô tài sản tịch thu xung quỹ Nhà nước bao gồm 51 máy nổ các loại và dây dẫn, sên hút, ống hút bằng nhựa; hiện trạng tài sản: đã qua sử dụng. Giá khởi điểm: 72.180.000đ (bảy mươi hai triệu một trăm tám mươi nghìn đồng).

- Xem tài sản: buổi sáng từ 8h đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h các ngày 30; 31/3/2020 tại Công an huyện Lục Yên.

- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 26/3/2020 đến 16h ngày 06/4/2020

- Tiền mua hồ sơ: 150.000đ /01 hồ sơ

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Hình thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

- Thời gian, địa điểm cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng sau khi mua hồ sơ đấu giá, có đơn tham dự đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành, - Chứng minh nhân dân (bản phô tô không cần chứng thực). Sau khi có đầy đủ các giấy tờ quy định trên khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái vào các ngày 06, 07 và đến 16h ngày 08/4/2020.

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đấu vào hồi 9h ngày 09/4/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

- Hình thức đấu giá: trả giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

Ngày 9/4/2020, đấu giá tài sản tịch thu xung quỹ Nhà nước tại tỉnh Yên Bái ảnh 1
Ngày 9/4/2020, đấu giá tài sản tịch thu xung quỹ Nhà nước tại tỉnh Yên Bái ảnh 2
Ngày 9/4/2020, đấu giá tài sản tịch thu xung quỹ Nhà nước tại tỉnh Yên Bái ảnh 3
Ngày 9/4/2020, đấu giá tài sản tịch thu xung quỹ Nhà nước tại tỉnh Yên Bái ảnh 4
Ngày 9/4/2020, đấu giá tài sản tịch thu xung quỹ Nhà nước tại tỉnh Yên Bái ảnh 5
Ngày 9/4/2020, đấu giá tài sản tịch thu xung quỹ Nhà nước tại tỉnh Yên Bái ảnh 6

 V

  - 01 (một) máy nổ có chữ DONGFENG, cũ, đã qua sử dụng.

  - 01 (một) sên hút có chữ VAN THE, cũ, đã qua sử dụng.

  - 01 (một) sên hút không rõ nhãn hiêu, cũ, đã qua sử dụng.

  - 10 (mười) đoạn dây dẫn, ống hút có kích thước khác nhau, cũ, đã qua sử dụng.