(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 09 tháng 4 năm 2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản thuộc Quyền sở hữu, quyền sử dụng của Trần Minh Trí (Địa chỉ: khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) là người có tài sản đấu giá, như sau:

1) Quyền sử dụng đất tại chợ xã Ô Lâm, tọa lạc tại ấp Phước Lộc, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang:

- Diện tích 2.056,9m2 đất ở tại nông thôn, (thuộc thửa đất số 342, tờ bản đồ số 22; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH03744 do UBND huyện Tri Tôn cấp ngày 20/01/2020).

- Đơn giá khởi điểm: 1.453.644đồng/1m2 (Một triệu bốn trăm năm mươi ba ngàn sáu trăm bốn mươi bốn đồng trên 1 m2).

- Giá khởi điểm: 2.990.000.000đồng (Hai tỷ chín trăm chín mươi triệu đồng).

2) Quyền sử dụng đất, diện tích 254m2 đất, tọa lạc tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, gồm:

- 241,3m2 đất ở tại đô thị, (thuộc thửa đất số 161, tờ bản đồ số 29; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS08352 do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh An Giang cấp ngày 28/8/2018).

- 12,7m2 đất trồng cây lâu năm, (thuộc thửa đất số 162, tờ bản đồ số 29, thời hạn sử dụng đến ngày 06/02/2049; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS08353 do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh An Giang cấp ngày 28/8/2018).

- Đơn giá khởi điểm: 4.900.000đồng/1m2 (Bốn triệu chín trăm ngàn đồng trên 1 m2).

- Giá khởi điểm: 1.244.600.000đồng (Một tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu sáu trăm ngàn đồng).

* Tài sản đấu giá được bán theo hiện trạng; Trường hợp diện tích có biến động thì sau khi giao nhận tài sản người mua được tài sản đấu giá phải tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký sang tên chuyển quyền sử dụng đất; chịu trách nhiệm nộp phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; chịu thuế thu nhập cá nhân; nợ thuế sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất; nộp lệ phí trước bạ sang tên quyền sử dụng đất; nộp thuế giá trị gia tăng nếu tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật; nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính, từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 06/4/2020 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 26 và 27/3 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

  * Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 10% trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bằng phiếu kín.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP .Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.