(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/4/2020 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

2. Tên tài sản; giá khởi điểm; tiền đặt trước; tiền mua hồ sơ; nơi để tài sản, chất lượng tài sản.

Tên tài sản

Giá khởi điểm (Đ)

Tiền mua hồ sơ (Đ)

Tiền đặt trước (Đ)

Quyền sử dụng đất Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị tại tổ 1 và tổ 2A thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Tổng diện tích khu đất: 26.226,4m2.

32.990.000.000

3.000.000

6.500.000.000

(Giá khởi điểm bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi triệu đồng).

* Ghi chú:

(Trong đó: Diện tích đất để đấu giá quyền sử dụng đất là 12.639 m2, loại đất: Đất ở tại đô thị (ODT); Diện tích đất không đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất là 13.587,4 m2, mục đích giao đất để xây dựng đường giao thông nội bộ, rãnh thoát nước và quy hoạch cây xanh.

+ Đối với ở tại đô thị (ODT):

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai.

+ Đối với đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh: Người trúng đấu giá sẽ được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và có trách nhiệm đầu tư xây dựng giao thông, hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch tổng mặt bằng dự án được duyệt, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Sau khi hoàn thành xây dựng, nhà đầu tư bàn giao lại cho Nhà nước quản lý.

- Địa điểm: Thuộc địa phận Tổ 1, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, theo bản đồ trích đo địa chính đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận số 50/PĐĐ ngày 25/9/2018.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì Người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn hoặc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 16/3/2020 và 17/03/2020).

Địa điểm: Thuộc địa phận Tổ 1, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, theo bản đồ trích đo địa chính đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận số 50/PĐĐ ngày 25/9/2018.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 11/03/2020 đến 16h 30 phút ngày 30/03/2020.

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 06, 07/4/2020 đến 15h30’ ngày 08/4/2020. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 8600201005480 mở tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Kạn.

(Người tham gia đấu giá chịu phí trong và ngoài theo quy định của Ngân hành).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 09/4/2020.

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

7.2. Điều kiện tham gia đấu giá:

a) Là các Nhà đầu tư (tổ chức kinh tế) độc lập có chức năng kinh doanh bất động sản, có đủ các điều kiện về năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật và không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai 2013.

b) Đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 và phải bảo đảm các điều kiện (quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014):

- Các điều kiện về năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư:

+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư (với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha); không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư (với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên);

+ Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án: Thể hiện bằng văn bản cam kết của các tổ chức tín dụng, ngân hàng về việc cho vay vốn để thực hiện dự án;

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận và chịu trách nhiệm về nội dung này (Căn cứ kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường với các dự án thuộc địa phương; thông tin công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai với các dự án thuộc địa phương khác);

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

c) Các tài liệu chứng minh tổ chức đáp ứng đủ điều kiện năng lực để thực hiện dự án:

- Cam kết bảo lãnh ngân hàng (tổ chức tín dụng) cho nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá (với giá trị bằng giá khởi điểm cộng với 03 lần bước giá trừ đi số tiền đặt trước tham gia đấu giá);

- Hồ sơ chứng minh Nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính theo quy định, không vi phạm pháp luật về đất đai đối với dự án đã được nhà nước giao đất cho thuê đất.

d) Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có văn bản cam kết triển khai và hoàn thành dự án đảm bảo đúng thời gian theo dự án đầu tư.

g) Nhà đầu tư phải nộp tiền ký quỹ theo quy định khi thực hiện dự án đầu tư.

7.3. Đối tượng không được tham gia đấu giá:

Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

a. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại nội dung này.

d. Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; người không đủ điều kiện được giao đất, cho thuê đất của pháp luật đất đai.

7.4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (được công chứng, chứng thực) cho người khác thay mặt mình đăng ký tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (có chứng thực) có ngành nghề kinh doanh phù hợp;

- Bản sao chứng minh nhân dân (xuất trình bản gốc để đối chiếu);

- Bản sao chứng từ xác định các khoản tiền nhà đầu tư đã nộp để tham gia đấu giá;

- Hồ sơ chứng minh vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư thực hiện dự án (không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư);

- Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án (văn bản cam kết của tổ chức tín dụng);

- Cam kết của Nhà đầu tư về việc không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất (được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận).

- Hồ sơ năng lực, có tài liệu chứng minh tổ chức đáp ứng đủ điều kiện năng lực, khả năng về tài chính để thực hiện dự án;

- Nhà đầu tư có văn bản cam kết triển khai và hoàn thành dự án đảm bảo đúng thời gian theo dự án đầu tư.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.