(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia tổ chức bán đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu theo quyết định chuyển bán của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vào ngày 9/4/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: Hàng hóa các loại vi phạm hành chính bị tịch thu theo các QĐ số 69,70,71,72,73/QĐ-QLTTHN ngày 18/02/2020 của Cục Quản lý thị trường Hà Nội (Đợt 12,13/2019 và đợt 1,2,3/20209) (lần 2).

2. Giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tổng giá khởi điểm: 3.279.237.200 đồng (Ba tỷ hai trăm bẩy mươi chín triệu hai trăm ba mươi bẩy nghìn hai trăm đồng.).

- Bước giá: 1% giá trị tài sản theo giá khởi điểm của lô tài sản.

(Giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá của từng lô tài sản quy định cụ thể tại Phụ lục - Danh mục chi tiết kèm theo Thông báo mời đấu giá).

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Bán đấu giá từng lô tài sản của từng quyết định theo các đợt, đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

4. Tham khảo và mua hồ sơ, xem tài sản, nộp hồ sơ đăng ký đấu giá và tiền đặt trước, tổ chức đấu giá:

- Tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/03/2020 đến 17h00 ngày 07/4/2020 (theo giờ hành chính) tại địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc Gia.

- Tiếp nhận đăng ký xem tài sản: Đến 12h00 ngày 07/04/2020 (giờ hành chính);

- Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: 02 ngày: 06/04 và 07/04/2020 tại Kho hàng của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Khu đấu giá đất dịch vụ Đồng Dung, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội);

- Nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 06/04 đến 17h00 ngày 07/4/2020 (giờ hành chính).

- Phương thức nộp tiền đặt trước:

+ Người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia thông tin như sau: Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia; Số tài khoản: 2121.0002.353333 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ; Nội dung: “Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản là QĐ số ... Đợt... ”

+ Đối với khoản tiền đặt trước dưới 5 triệu đồng người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia, địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 09/4/2020 (Thứ Năm) tại Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia, địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

5. Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc Gia, địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.37.622.619

PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI SẢN CHI TIẾT

(Kèm theo Thông báo mời đấu giá số 89/2020/ TB ngày 20/3/2020)

Phụ lục 1: Danh mục tài sản theo Quyết định số 69/QĐ-QLTTHN ngày 18/02/2020 – Đợt 12/2019 (lần 2) 

Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 6
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 7
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 8
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 9
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 10
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 11
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 12
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 13
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 14
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 15
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 16
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 17
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 18
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 19
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 20
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 21
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 22
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 23

Phụ lục 2: Danh mục tài sản theo Quyết định số 70/QĐ-QLTTHN ngày 18/02/2020 Đợt 13/2019 (lần 2)

Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 24
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 25
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 26
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 27
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 28
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 29
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 30
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 31
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 32
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 33
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 34
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 35
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 36
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 37
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 38
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 39
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 40
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 41
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 42

Phụ lục 3: Danh mục tài sản theo Quyết định số 71/QĐ-QLTTHN ngày 18/02/2020 Đợt 1/2020 (lần 2)

Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 43
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 44
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 45
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 46

Phụ lục 4: Danh mục tài sản theo Quyết định số 72/QĐ-QLTTHN ngày 18/02/2020 Đợt 2/2020 (lần 2)

Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 47
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 48
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 49
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 50
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 51
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 52
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 53
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 54
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 55
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 56
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 57
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 58
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 59
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 60
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 61
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 62
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 63

Phụ lục 5: Danh mục tài sản theo Quyết định số 73/QĐ-QLTTHN ngày 18/02/2020 Đợt 3/2020 (lần 2) 

Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 64
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 65
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 66
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 67
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 68
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 69
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 70
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 71
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 72
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 73
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 74
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 75
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 76
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 77
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 78
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 79
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 80
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 81
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 82
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 83
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 84
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 85
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 86
Ngày 9/4/2020, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 87

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia điều chỉnh thông báo đấu giá tài sản

Về việc điều chỉnh thời gian bán và thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước, xem hiện trạng tài sản và tổ chức cuộc đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản 2016 và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Công văn số 332 ngày 6/4/2020 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh điều chỉnh thời gian bán và thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước, xem hiện trạng tài sản và tổ chức cuộc đấu giá tài sản;

Triển khai thực hiện đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu theo quyết định chuyển bán của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia đã phát hành Hồ sơ mời đấu giá kèm theo Thông báo mời tham gia đấu giá số 89/2020/CV ngày 20/3/2020. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến là: 08h30 ngày 09/4/2020 (Thứ Năm).

Trước tình hình dịch bệnh COVID – 19 bùng phát như hiện nay, trên cơ sở đề nghị của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia thông báo điều chỉnh thời gian bán và thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước, xem hiện trạng tài sản và tổ chức cuộc đấu giá tài sản là hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu theo quyết định chuyển bán của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội như sau:

1. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Từ ngày 23/03/2020 đến 17h00 ngày 21/4/2020. (giờ hành chính).

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm tới Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5- Quốc gia chậm nhất là 17h00 ngày 21/4/2020. Các trường hợp sau 17h00 ngày 21/4/2020, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5- Quốc gia sẽ không tiếp nhận.

2. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Ngày 20/4/2020 và ngày 21/4/2020 (giờ hành chính).

Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản 2121.0002.353333 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ; Nội dung: “Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản là QĐ số ... Đợt...”

Đối với khoản tiền đặt trước dưới 5 triệu đồng người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia, địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng BIDV tính đến 17 giờ 00 phút ngày 21/4/2020.

3. Thời gian xem hiện trạng tài sản:

Tiếp nhận đăng ký xem tài sản: Đến 12h00 ngày 20/04/2020 (giờ hành chính);

Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: 02 ngày: 20/04 và 21/04/2020 tại Kho hàng của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Khu đấu giá đất dịch vụ Đồng Dung, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội);

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến):

-Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08h30 ngày 23/4/2020 (Thứ Năm).

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia, địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

* Lưu ý:

+ Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá chính thức sẽ được Thông báo tới người đăng ký tham gia đấu giá sau khi có chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội.

+ Những người đã mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (theo thời gian tại thông báo số 89/2020/CV ngày 20/3/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5- Quốc gia) có thể liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5- Quốc gia để rút lại khoản tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước đã nộp trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá theo thông báo số 89/2020/CV ngày 20/3/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5- Quốc gia (chậm nhất là ngày 21/4/2020) hoặc tự nguyện để lại tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước đến khi có quyết định mở cuộc đấu giá mà không tính lãi phát sinh và không có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại gì.

+ Các nội dung khác tại thông báo số 89/2020/CV ngày 20/3/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5- Quốc gia không bị điều chỉnh sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Công ty đấu giá hợp danh Số 5 – Quốc Gia; Điện thoại: 0243.762.2619. Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.