(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/4/2020 do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng; Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: 325,86 ha cây cao su thanh lý (157.980 cây).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 26.878.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, tám trăm bảy mươi tám triệu đồng).

Giá trên là giá bán trọn cả gói, giá trên chưa bao gồm các loại thuế. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có).

Người mua được tài sản đấu giá phải nộp thêm chi phí phục hồi hạ tầng vườn cây: 3.500.000 đồng/ha trước khi nhận lô để cưa cắt. Chi phí này Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng dùng để phục hồi hạ tầng vườn cây sau khi thanh lý cây cao su.

Đối với những lô cao su thanh lý thuộc Nông trường Minh Hoà, Minh Tân, Trần Văn Lưu: Người mua được tài sản đấu giá phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt để bàn giao lại lô cho Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Đối với những lô cao su thanh lý thuộc Nông trường An Lập: người mua được tài sản đấu giá phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt và dọn dẹp sạch cành nhánh để bàn giao lại lô cho Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

* Ghi chú: Trữ lượng gỗ, củi để tính giá trị cây cao su thanh lý được xác định từ mặt cắt gốc trở lên.

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 06/4/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

  -Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 06/4/2020 (trong giờ hành chính) tại Nông trường An Lập, Minh Hòa, Minh Tân, Trần Văn Lưu thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 06/4/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/4/2020. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm = 5.375.600.000 đồng (Năm tỷ, ba trăm bảy mươi lăm triệu, sáu trăm ngàn đồng).

-Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

-Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ 09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút ngày 09/4/2020.

-Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 09/4/2020.

-Địa điểm nhận phiếu trả và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng; Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

-Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng, mở phiếu công khai tại cuộc đấu giá).

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937.922739 (Khải).