(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/4/2020 do bà Kiều Thị Hạnh Nguyên – Chấp hành viên Cục THADS TP. Hải Phòng ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng (Đ/c: Số 14, Đông Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, TP. Hải Phòng. ĐT: 0225.3727786) thông báo bán đấu giá tài sản:  Một máy in Flexo và một máy dán thùng bán tự động (máy làm rãnh và cắt giấy carton) đã qua sử dụng. Tài sản tại xóm 6, xã Đông Sơn, Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Người có tài sản: Bà Kiều Thị Hạnh Nguyên – Chấp hành viên Cục THADS TP. Hải Phòng. Đ/c: Số 07 Lạch Tray, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Giá khởi điểm: 237.149.525 đồng. Tiền đặt trước: 47.000.000 đồng.

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 30/03/2020 đến 17h00, ngày 08/04/2020.

Thời hạn nộp hồ sơ:  Trước 17h00, ngày 08/04/2020 tại trụ sở công ty. 

Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Dự kiến vào hồi 14h30, ngày 09/04/2020, tổ chức tại trụ sở công ty

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Sửa đổi bổ sung thông báo bán đấu giá tài sản số 06/TB-ĐG/2020 ngày 27/03/2020)

Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng (số 14 Đông Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, TP. Hải Phòng. ĐT: 0225.3727786) thông báo bán đấu giá tài sản:  Một máy in Flexo và một máy dán thùng bán tự động (máy làm rãnh và cắt giấy carton) đã qua sử dụng. Tài sản tại xóm 6, xã Đông Sơn, Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Người có tài sản: Bà Kiều Thị Hạnh Nguyên – Chấp hành viên Cục THADS TP. Hải Phòng. Đ/c: Số 07 Lạch Tray, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Giá khởi điểm: 237.149.525 đồng. Tiền đặt trước: 47.000.000 đồng.

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 30/03/2020 đến 17h00, ngày 06/05/2020.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00, ngày 06/05/2020 tại trụ sở công ty. 

Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Dự kiến vào hồi 14h30, ngày 07/05/2020, tổ chức tại trụ sở công ty.