(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/4/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới ủy quyền như sau:
Ngày 9/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 27 thửa đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 9/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 27 thửa đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 9/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 27 thửa đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 3
Ngày 9/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 27 thửa đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 4