(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Trần Anh Tuấn tại Agribank Chi nhánh TP.HCM vào ngày 9/3/2022 như sau:
Ngày 9/3/2022, đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Trần Anh Tuấn tại Agribank Chi nhánh TP.HCM ảnh 1