(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/3/2021 do Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai (Tầng 1, trụ sở Khối 2 Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (SN 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP Lào Cai).

3. Tài sản bán đấu giá:

Tài sản thanh lý: 01 xe ô tô con đã qua sử dụng, biển kiểm soát 24C- 2269, loại xe TOYOTA Camry, sản xuất tại Việt Nam; số khung MC30-9000339, số máy 1MZ-1509847, năm đưa vào sử dụng 2003.

4. Giá khởi điểm; Tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá

a) Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng chẵn)

b) Tiền đặt trước:

+ Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng (bằng 20% giá khởi điểm của tài sản)

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc: Từ ngày 04/3/2021 đến ngày 08/3/2021 (trong giờ hành chính)

Lưu ý: Trong trường hợp chuyển khoản, tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có trong tài khoản của Công ty trước 16h30' ngày 08/3/2021 mới được công nhận hợp lệ, đủ điều

+ Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá

c) Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo điểm a, khoản 2, Điều 10 thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính. Cụ thể: 150.000 đồng/1 hồ sơ.

5. Hình thức và phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

6. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá:

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 23/2/2021 đến ngày 04/3/2021 (Trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình ( Số 048, đường Quy Hóa, P. Kim Tân, TP. Lào Cai); Nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện, trước 16 giờ 30 phút 04/03/2021 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 25/02/2021 tại nơi có tài sản.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 09/03/2021, tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (SN 001 đường Trần Nhật Duật, P. Kim Tân, Thành phố Lào Cai- Nhà khách số I cũ).

7. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Mọi chi tiết, xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3.840.683 – 02143.821.882 (Trong giờ hành chính).