(BĐT) - Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/3/2021 như sau:
Ngày 9/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội ảnh 1