(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/3/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Thanh Hóa. Địa chỉ: Tầng 6, Trung tâm hành chính UBND Thành phố Thanh Hóa, Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và các thông tin về tài sản:

3.1 Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất Dự án: Khu khai thác quỹ đất hai bên đường vành đai Đông Tây tại Khu tái định cư Đông Vệ II, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa.

3.2 Nơi có tài sản đấu giá: Khu đất đấu giá thuộc địa giới hành chính phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH số 931/UBND-QLĐT ngày 10/06/2009 của UBND Thành phố Thanh Hóa (được điều chỉnh theo Quyết định số 5950/QĐ-UBND ngày 10/07/2015; Quyết định số 11964/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND Thành phố Thanh Hóa); có ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc: Giáp Khu dân cư hiện trạng;

- Phía Nam: Giáp các lô đất tái định cư MBQH 931;

- Phía Đông: Giáp đường quy hoạch Kim Đồng và đường quy hoạch Đại lộ Đông Tây;

- Phía Tây: Giáp ngõ 38 Mật Sơn và đường quy hoạch Đại lộ Đông Tây.

3.3. Diện tích: Khu đất đấu giá gồm 104 lô đất liền kề có diện tích 7.787,54 m2.

3.4 Hiện trạng khu đất: Khu đất đấu giá đã được bồi thường GPMB và đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.5. Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa không quá 50 năm tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

4.1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là: 132.388.180.000đồng (Một trăm ba mươi hai tỷ, ba trăm tám mươi tám triệu, một trăm tám mươi ngàn đồng).

4.2. Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá bằng 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

5. Tiền đặt trước: 26.477.636.000 đồng/01 hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, bốn trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm ba mươi sáu ngàn đồng một hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 5011 000 9150879 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Hóa và phải đảm bảo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên trước 16 giờ 30 phút ngày 06/03/2020. Nếu quá thời hạn nêu trên, số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá chưa vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thì xem như người tham gia đấu giá chưa nộp tiền đặt trước và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Nội dung: “Tên khách hàng tham gia đấu giá - nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Dự án: Khu khai thác quỹ đất hai bên đường vành đai Đông Tây tại Khu tái định cư Đông Vệ II, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa”.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/03/2020 đến hết ngày 06/03/2020 (trong giờ hành chính).

6. Đối tượng tham gia: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 55 Luật đất đai 2013 và Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện các Dự án kinh doanh bất động sản: Người tham gia đấu giá là Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có vốn pháp định đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Công ty tổ chức cho khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản trong 02 (hai) ngày từ ngày 19/02/2020 đến hết ngày 20/02/2020 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem tài sản: tại Khu đất đấu giá.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/02/2020 đến hết ngày 06/03/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên và tại trụ sở UBND phường Đông Vệ trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/01 hồ sơ (Ba triệu đồng một hồ sơ). Tiền mua hồ sơ không được hoàn trả lại trừ trường hợp pháp luật quy định.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá mua hồ sơ, nộp hồ sơ hợp lệ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định trong thời hạn được thông báo và quy chế cuộc đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên ban hành.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút ngày 09/03/2020 tại Hội trường UBND phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

  - Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn gói toàn bộ 104 lô đất ở với tổng diện tích 7.787,54m2 theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức giá trả cao nhất tại vòng đấu đó là người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994).