(BĐT) -Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/3/2020 do UBND thành phố Việt Trì ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Việt Trì. Địa chỉ: Số 1166, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3 847 184

2. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh – Địa chỉ: Số 2412, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3 898 179

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng mười tám (18) ô đất ở thuộc địa bàn các phường: Gia Cẩm, Minh Nông, Dữu Lâu, Vân Phú và xã Phượng Lâu thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm (đồng/ô đất)

Tiền đặt trước (đồng/ ô đất)

Bước giá

(đồng/ô)

I

Mười một (11) ô đất thuộc khu vực Đồng Láng Cầu thuộc địa bàn phường Gia Cẩm và phường Minh Nông

1

Ô đất số A-09

340,4

8.510.000.000

1.200.000.000

400.000.000

2

Ô đất số A-10

360,0

9.000.000.000

1.200.000.000

400.000.000

3

Ô đất số E-13

330,0

8.250.000.000

1.200.000.000

400.000.000

4

Từ ô đất số F-22 đến ô đất số F-27

220,0

6.160.000.000

1.200.000.000

400.000.000

5

Ô đất số F-28

266,1

7.983.000.000

1.200.000.000

400.000.000

6

Ô đất số G-02

240,0

6.000.000.000

1.200.000.000

400.000.000

II

Một(01) ô đất tại đồi Cây Mốc, phường Dữu Lâu (thuộc băng 1, đường Châu Phong)

1

Ô đất số L01

100,0

3.500.000.000

700.000.000

300.000.000

III

Bốn (04) ô đất thuộc lô đất ĐO3 (lô đất TM5) thuộc quy hoạch hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành (đoạn nút C10 - khu đô thị mới Bắc Việt Trì), thuộc khu 5, phường Vân Phú

1

Ô đất số 72

279

7.812.000.000

1.500.000.000

300.000.000

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm (đồng/ô đất)

Tiền đặt trước (đồng/ ô đất)

Bước giá

(đồng/ô)

2

Ô đất số 69

70

1.750.000.000

280.000.000

100.000.000

3

Ô đất số 13

63,9

1.405.800.000

280.000.000

100.000.000

4

Ô đất số 10

270

4.320.000.000

500.000.000

200.000.000

IV

Hai (02) ô đất xóm Khuôn Quãi, xã Phượng Lâu

1

Ô đất số L37

149,6

748.000.000

95.000.000

50.000.000

2

Ô đất số L74

152,7

763.500.000

95.000.000

50.000.000

- Phí mua hồ sơ: 500.000 đồng/ ô đất.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của các ô đất đấu giá: Đất đã được UBND thành phố Việt Trì thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng liên hệ với Công ty để đăng ký và hướng dẫn xem ô đất trên thực địa hoặc sơ đồ của ô đất trong hai ngày 27/02/2020 và 28/02/2020.

5. Thời gian địa điểm bán hồ sơ: Từ 7h30’ ngày 17/02/2020 cho đến hết 11h00’ ngày 06/03/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

6. Nộp tiền đặt trước:

- Thu tiền đặt trước: Ngày 04/03/2020, 05/03/2020 đến hết 16h00’ ngày 06/03/2020.

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản số: 4211 0000 350 688 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ.

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 7h30’ ngày 17/02/2020 cho đến hết 16h00’ ngày 06/03/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

Lưu ý: Khách hàng khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải nộp chứng từ nộp tiền đặt trước bản photo (mang bản chính để đối chiếu). Trường hợp khách hàng nộp hồ sơ nhưng thiếu phiếu nộp tiền thì phải nộp đầy đủ trước 17h00’ ngày 06/03/2020.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

Bắt đầu từ 7 giờ 30’ ngày 09/03/2020, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, gần khu liên hiệp thể thao Bảo Đà).

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh – Địa chỉ: Số 2412, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179.

Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ: ĐT: 0210.3 847 184.