(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/3/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Phú ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Phú. Địa chỉ: Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá gồm:

- Quyền sử dụng đất thửa đất số 43; tờ bản đồ số 62; có diện tích là: 210,4m2 thuộc khu TTHC xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Vị trí: Ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn   

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Giá khởi điểm: 639.826.400 đồng (Sáu trăm ba mươi chín triệu, tám trăm hai mươi sáu nghìn, bốn trăm đồng).

- Quyền sử dụng đất theo hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất đối với thửa đất số 45; tờ bản đồ số 33; có diện tích 23.686m2.

Vị trí: Ấp 5, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm - Thời gian cho thuê: 50 năm

- Hình thức cho thuê: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

Giá khởi điểm: 1.698.499.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn đồng)

4/ Tổng giá khởi điểm: 2.338.325.400 đồng (Hai tỷ, ba trăm ba mươi tám triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn, bốn trăm đồng)

Tất cả 02 thửa (lô) đất được tổ chức đấu giá riêng lẻ theo từng thửa (lô)

5/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

7/ Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/02/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/3/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

8/ Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 19/02/2020 đến hết ngày 21/02/2020 (trong giờ hành chính) tại khu đất đấu giá (thuộc TTHC xã Tân Hưng và Ấp 5, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)..

  9/ Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến: 08 giờ 30 phút ngày 09/3/2020 (Thứ hai) tại UBND thị trần Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

10/ Khoản tiền đặt trước là: 20% của giá khởi điểm của tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước là: Từ ngày 04/3/2020 đến 17 giờ 00 phút 06/3/2020 vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Khách hàng nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định có thể thỏa thuận với Trung tâm theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

11/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 14/02/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/3/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và hộ khẩu phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là hộ gia đình, cá nhân.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và Giấy phép đăng ký kinh phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức kinh tế.

- Giấy nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.

- Cam kết xem tài sản đấu giá.

- Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợpk tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là:

+ 500.000 đồng/ hồ sơ đối với thửa đất 43; tờ bản đồ số 62; thuộc TTHC xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

+ 4 triệu đồng/hồ sơ đối với thửa đất số 45; tờ bản đồ số 33; thuộc Ấp 5, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

13/ Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.