(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu vào ngày 9/3/2020 do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới thiệu về doanh nghiệp: Dịch vụ vệ sinh đô thị; Quản lý nghĩa trang, dịch vụ mai táng; Quản lý, vận hành, duy tu sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng,…

Vốn điều lệ: 54.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 1.566.000 cổ phần

Lần đấu giá 1

Thời gian đấu giá: 09/03/2020

Giá khởi điểm: 35.100 đồng/cổ phần

Số mức giá  1

Bước khối lượng: 100 cổ phần

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 1.566.000 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 1.566.000 cổ phần

Ngày phát hành: 09/03/2020