(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Việt thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 9/3/2019 do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

1. Tên địa chỉ của đơn vị có tài sản bán đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản:

- Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Nam Định

- Địa chỉ: Số 56 Hà Huy Tập, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Tên của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Việt

- Địa chỉ: Số 99B đường Phạm Ngũ Lão, xã Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

2. Chi tiết về tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, phí mua hồ sơ tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước:

Mô tả tài sản bán đấu giá: Giá trị tài sản thu hồi để bán thanh lý khi phá dỡ công trình tại địa chỉ số 56 Hà Huy Tập, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Chi tiết trong hồ sơ mời tham gia đấu giá.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá lần 2: 85.590.000 đồng (Tám mươi lăm triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, phí và các loại lệ phí liên quan đến việc tháo dỡ, chi phí vận chuyển, bốc xếp và chi phí liên quan khác nếu có.

Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ

Khoản tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)

3. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá

a. Thời gian mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Từ ngày 18/02/2019 đến trước 17h ngày 06/03/2019 (trong giờ hành chính)

- Phương thức nộp hồ sơ theo hai hình thức:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua thư đảm bảo về địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Việt. Số 99B đường Phạm Ngũ Lão, xã Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

+ Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)

b. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước:

- Từ ngày 06/03/2019 đến trước 17h ngày 08/03/2019

- Người tham gia đấu giá nộp tiền qua hình thức chuyển khoản theo chỉ dẫn sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Việt

+ Số tài khoản: 224798329

+ Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Nam Định

+ Nội dung: “Tên người tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vật tư thu hồi phá dỡ công trình nhà 56 Hà Huy Tập, thành phố Nam Định.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải được nộp (hoặc gửi tới) Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Việt trước 17h ngày 06/03/2019. Các trường hợp chuyển đến sau 17h ngày 06/03/2019 sẽ không hợp lệ và Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với các hồ sơ này.

4. Thời gian địa điểm đăng ký và xem tài sản:

- Từ ngày 22/02/2019 đến ngày 26/02/2019 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Số 56 Hà Huy Tập, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 chiều thứ 7 ngày 09/03/2019

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Việt; Địa chỉ: Số 99B đường Phạm Ngũ Lão, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Việt; Địa chỉ: Số 99B đường Phạm Ngũ Lão, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Điện thoại/Fax: 022 83616668.