(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/2/2021 do Công ty bảo hiểm PJICO Bình Dương ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty bảo hiểm PJICO Bình Dương. Địa chỉ: 465 Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô đã qua sử dụng biển số 61A-031.13; số loại: Toyota Camry-LE; số máy: 2AR0424737; số khung: 4T4BF3EK0BR162355.

*Giá khởi điểm: 200.807.000 đồng (Hai trăm triệu, tám trăm lẻ bảy ngàn đồng).

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Trung tâm.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ khi ra thông báo đến 15 giờ 00 phút ngày 04/02/2021.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 02/02/2021 tại trụ sở Trung Tâm.

- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 03/02/2021 đến 15 giờ 00 phút ngày 04/02/2021.

- Địa điểm xem tài sản: Công ty bảo hiểm PJICO Bình Dương (Địa chỉ: 465 Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 03/02/2021 đến 15 giờ 00 phút ngày 05/02/2021.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm ≈ 40.160.000 đồng (Bốn mươi triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng).

- Thời điểm đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 09/02/2021.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Bình Dương trong thời gian quy định.

- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương– ĐT: 0274.3859653 (hoặc 0909809898 – Minh).