(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auerco thông báo đấu giá toàn bộ 2.976.805 cổ phiếu Công ty CP Thép Việt Nhật hiện do Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hải Phòng nắm giữ vào ngày 9/12/2021 như sau:
Ngày 9/12/2021, đấu giá toàn bộ 2.976.805 cổ phiếu Công ty CP Thép Việt Nhật ảnh 1