(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2021 do Viễn thông Thanh Hóa ủy quyền như sau:
Ngày 9/12/2021, đấu giá tài sản thanh lý các loại tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1