(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 9/12/2021, đấu giá tài sản CTNH tại TP.HCM ảnh 1