(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 9/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ảnh 1