(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2021 do ABBank ủy quyền như sau:
Ngày 9/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ảnh 1