(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2021 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 163-1, tờ bản đồ số 4, phường Thủy Dương (nay là số 2/82 đường Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 9/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 9/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 9/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 9/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4