(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2021 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương ủy quyền như sau:
Ngày 9/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ảnh 1