(BĐT) - Sacombank và Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2021 như sau:
Ngày 9/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hải An, TP.Hải Phòng ảnh 1