(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2021 do Kiên Long Bank ủy quyền như sau:
Ngày 9/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận ảnh 1