(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2021 do Đội Quản lý thị trường số 12 ủy quyền như sau:
Ngày 9/12/2021, đấu giá lô điện thoại, phụ kiện điện thoại tại TP.HCM ảnh 1