(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2021 do Viễn thông Phú Yên ủy quyền như sau:
Ngày 9/12/2021, đấu giá cáp đồng thu hồi thanh lý tại tỉnh Phú Yên ảnh 1