(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2020 do Agribank Chi nhánh Hóc Môn ủy quyền như sau:

Ngày 9/12/2020, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TM –XNK Chuột Túi Việt tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn ảnh 1