(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ủy quyền như sau:

Ngày 9/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội ảnh 1