(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2020 do Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh ủy quyền như sau:

1. Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh; phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tên tài sản đấu giá, thời gian cho thuê tài sản, địa điểm tài sản và nguồn gốc pháp lý của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản đấu giá: Cho thuê tài sản công để làm dịch vụ trông giữ xe tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh.

- Thời gian cho thuê tài sản để thực hiện dịch vụ: 24 tháng (02 năm).

- Địa điểm tài sản đấu giá: Tại vị trí thực hiện dịch vụ trông giữ xe Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh.

- Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Tài sản của Nhà nước.

+ Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc phê duyệt đề án cho thuê tài sản công để làm dịch vụ trông giữ xe, nhà ăn, căng tin, nhà thuốc tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh;

+ Quyết định số 312/QĐ-BV ngày 05/10/2020 của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh, về việc phê duyệt đấu giá; Giá khởi điểm và các tiêu chí đấu giá cho thuê tài sản công để làm dịch vụ trông giữ xe, nhà ăn, căng tin, nhà thuốc tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh;

4. Giá khởi điểm: 6.000.000 đồng/tháng.

Tổng giá khởi điểm: 6.000.000 đồng/tháng x 24 tháng = 144.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn).

Giá trên đã bao gồm tiền thuế, phí phải nộp cho Nhà nước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 26/11/2020 và 27/11/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại vị trí thực hiện dịch vụ trông giữ xe Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh; phường Vũ Ninh, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Khách hàng tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

- Thời gian: Từ ngày 23/11/2020 đến 16h30 phút ngày 04/12/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

7. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 25.000.000đ/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian: Ngày 04/12/2020, 07/12/2020 và 08/12/2020 (trong giờ hành chính).

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm, hạn cuối đến 16h30 ngày 08/12/2020.

- Địa điểm, phương thức nộp: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

+Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh

+ Số tài khoản: 25610003679999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Kinh Bắc; địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Cát Tường New - Lô CC03 đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Nội dung nộp: (Họ tên người tham gia đấu giá - CMND/CCCD) Tiền đặt trước tham gia đấu giá cho thuê tài sản công để làm dịch vụ trông giữ xe tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh (Tiền đặt trước không phát sinh lãi. Phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do khách hàng tự chi trả - nếu có).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: 8h30 ngày 09/12/2020.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

10. Đối tượng, điều kiện, tiêu chí và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

b) Điều kiện tham gia đấu giá:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá;

- Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo Thông báo của Trung tâm.

c) Tiêu chí tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện tham gia đấu giá theo quy định, cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá còn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đấu giá sau đây: (Có phụ lục kèm theo).

d) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, gồm:

- Đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

- Có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề trông giữ xe, vốn đăng ký kinh doanh từ 300.000.000 đồng trở lên (Bản sao công chứng).

- Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người đại diện pháp luật (Bản sao công chứng).

- Từ năm 2015 đến hết năm 2019 có 02 Hợp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện; trong đó có ít nhất 01 hợp đồng có quy mô tính chất tương tự gói thầu đầu giá này (bản sao công chứng Hợp đồng, đối với hợp đồng đã thực hiện xong kèm thanh lý Hợp đồng).

- Bản cam kết tham gia đấu giá bao gồm các nội dung:

+ Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ tham gia đấu giá.

+ Các nội dung theo tiêu chí đấu giá.

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người khác):

+ Đối với cá nhân: Việc ủy quyền phải bằng văn bản có công chứng của công chứng viên hoặc chứng thực của UBND có thẩm quyền.

+ Đối với tổ chức: Phải có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật.

- Phiếu trả giá (đã được bỏ vào phong bì đựng phiếu trả giá, dán, ký niêm phong theo chế độ bảo mật);

+ Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Theo phương thức trả giá lên.

(Chi tiết tham khảo hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh hoặc liên hệ theo số ĐT: 0222 3874 777)./.

Phụ lục: Tiêu chí đấu giá dịch vụ trông giữ xe

Ngày 9/12/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh ảnh 1
Ngày 9/12/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh ảnh 2