(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản (VAMC) thông báo đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 9/12/2020 như sau:

Ngày 9/12/2020, đấu giá các khoản nợ của nhóm khách hàng Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Vân tại Agribank Chi nhánh Vĩnh Long ảnh 1