(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá 3.565.759 cổ phần Công ty CP Xuất nhập khẩu Sa Giang vào ngày 9/12/2020 do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;…

Vốn điều lệ: 71.475.800.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 3.565.759 cổ phần

Lần đấu giá 1

Thời gian đấu giá: 09/12/2020

Giá khởi điểm: 97.500 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 0 cổ phần

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 3.565.759 cổ phần

Khối lượng tối đa: 3.565.759 cổ phần

Ngày phát hành: 09/12/2020