(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2019 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá: Là khoản nợ của nhóm khách hàng Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Hồng Hà, Công ty Cổ phần Sao Đất Việt, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Hồng Hà đã được Công ty Quản lý tài sản mua nợ theo giá trị thị trường của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn (AgriBank Trường Sơn) theo Hợp đồng mua bán nợ số 6703/2018/HĐMBN/AGRIBANKTS-VAMC ngày 27/12/2018 và mua khoản nợ Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Hồng Hà của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EximBank) theo Hợp đồng mua bán nợ số 02/2018/TT-EXIMBANK-VAMC ngày 19/12/2018.

3. Giá khởi điểm: 521.277.641.484 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi mốt tỷ, hai trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi mốt nghìn, bốn trăm tám mươi tư đồng). Giá khởi điểm không áp dụng thuế giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết, thông báo đấu giá tài sản đến ngày 05/12/2019 tại trụ sở VAMC.

6. Thời gian tham khảo, xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 04/12/2019 tại trụ sở VAMC.

7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/12/2019 cho đến trước 16h00, ngày 06/12/2019.

8. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14h00, ngày 09/12/2019 tại trụ sở VAMC. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc) để được hướng dẫn chi tiết.

Thông tin liên hệ đầu mối: Trịnh Tiến Cường (Cán bộ Ban

Đấu giá tài sản) - Điện thoại: 0916.458.282;

Email: trinh.tiencuong@sbvamc.vn.