(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2018 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông (Địa chỉ: TT Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00’ ngày 09/12/2018 tại Hội trường UBND xã Tứ Mỹ.

3. Tài sản đấu giá:

3.1/ Quyền sử dụng 13 ô đất ở tại vị trí khu Gò Lầm, khu 6 xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. - Diện tích: Từ 173,7m2 ÷ 329,4m2. (Danh mục tài sản đính kèm)

- Giá khởi điểm: Từ 1.000.000đ/m2 đến 1.900.000đ/m2.

- Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng/hồ sơ.

3.2/ Quyền sử dụng 01 ô đất ở tại vị trí khu Gò Lầm, khu 6 xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. - Diện tích: 2.676,4m2.

- Giá khởi điểm: 2.500.000đ/m2.

- Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng/hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/11/2018 đến ngày 06/12/2018 (Trong giờ hành chính) khách hàng đủ điều kiện theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện tài chính, không vi phạm phát luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ đấu giá đúng thời gian quy định, làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tam Nông hoặc UBND xã Tứ Mỹ.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215

- Phòng TC-KH; phòng TNMT huyện Tam Nông; UBND xã Tứ Mỹ;