(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/11/2021 do Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bạch Đằng ủy quyền như sau:
Ngày 9/11/2021, đấu giá máy móc thiết bị và vật tư thép tồn kho tại Hà Nội ảnh 1