(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/11/2021 do Công ty điện lực Bình Chánh ủy quyền như sau:
Ngày 9/11/2021, đấu giá lô tài sản thanh lý tại TP.HCM ảnh 1