(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/11/2021 do Phòng Tái chính – Kế hoạch thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ủy quyền như sau:

* Đấu giá cho thuê QSDĐ để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng. Diện tích 2.104,5 m2, Đất Thương mại - Dịch vụ, thời gian thuê 50 năm, tọa lạc tại phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ngày 9/11/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thực hiện dự án Thương mại- Dịch vụ tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ảnh 1
Ngày 9/11/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thực hiện dự án Thương mại- Dịch vụ tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ảnh 2
Ngày 9/11/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thực hiện dự án Thương mại- Dịch vụ tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ảnh 3