(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/11/2021 do Trung tâm y tế thành phố Đông Hà ủy quyền như sau:

01 Thang máy OTIS (Model: OTIS GEN2), Sản xuất năm 2006 đã qua sử dụng. Nơi có tài sản: Trung tâm y tế thành phố Đông Hà Giá khởi điểm: 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng chẵn.)

Trung tâm y tế thành phố Đông Hà

Ngày 9/11/2021, đấu giá 1 thang máy OTIS tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 9/11/2021, đấu giá 1 thang máy OTIS tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 9/11/2021, đấu giá 1 thang máy OTIS tại tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 9/11/2021, đấu giá 1 thang máy OTIS tại tỉnh Quảng Trị ảnh 4