(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/11/2020 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 9/11/2020, đấu giá xe ô tô VOLKSWAGEN POLO tại TPHCM ảnh 1