(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/11/2020 do Ngân hàng Quốc Dân ủy quyền như sau:
Ngày 9/11/2020, đấu giá xe ô tô Mazda tại Hà Nội ảnh 1