(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/11/2020 như sau:
Ngày 9/11/2020, đấu giá tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Quảng Bình ảnh 1