(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/11/2020 do Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình ủy quyền như sau:

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư thôn Nà Cọn, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình

* Tổ chức có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình (Địa chỉ: Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang).

* Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 6 đường chiến thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang).

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

Ngày 9/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang ảnh 1

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 8106.2010.02558 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang từ ngày 04/11/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/11/2020.

II. Nộp hồ sơ và xem tài sản, đăng ký đấu giá.

1. Niêm yết đấu giá tài sản và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện lâm Bình, Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lâm Bình và UBND xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình từ ngày 14/10/2020; xem tài sản từ ngày 27/10/2020 đến ngày 28/10/2020 (trong giờ hành chính) tại xã Thổ Bình.

2. Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 14/10/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 04/11/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Trực nhận hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trực tiếp từ 8giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 04/11/2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lâm Bình.

3. Đấu giá bằng phương thức trả giá lên với hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

III. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 09/11/2020 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lâm Bình.

IV. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 55 Luật Đất đai đăng ký thông qua nộp hồ sơ, phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tuyên Quang (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang), điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.