(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/11/2020 như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 57/HĐ-BINHPHUOC.APC ngày 13 tháng 10 năm 2020 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập, đ/c: Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản: Quyền sử dụng đất Khu dân cư Bến xe khách huyện, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Tổng diện tích: 18.728,4 m2 . Trong đó:

- Diện tích đấu giá quyền sử dụng đất:

+ Đất ở nông thôn: 9.953,8 m2 .

+ Đất thương mại dịch vụ: 4.349,5 m2 .

- Diện tích không đấu giá quyền sử dụng đất:

+ Đất giao thông: 3.071,6 m2.

+ Đất hành lang kỹ thuật: 1.353,5 m2.

- Hình thức sử dụng:

+ Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất ở nông thôn.

+ Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với đất thương mại dịch vụ.

+ Nhà nước giao đất để quản lý đối với đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật.

- Thời hạn sử dụng:

+ Đất ở nông thôn: Thời hạn sử dụng đất lâu dài.

+ Đất thương mại dịch vụ: Thời hạn sử dụng đất là 50 năm.

+ Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: Thời hạn sử dụng đất là 50 năm.

- Địa điểm: thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 35 tỷ đồng.

- Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 26.035.025.000 đồng (hai mươi sáu tỷ, không trăm ba mươi lăm triệu, không trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 06/11/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 119002689994 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Phước.

Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 04/11/2020 đến ngày 06/11/2020 (theo giờ hành chính). Tuy nhiên, người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020.

b. Địa điểm: Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 06/11/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật Đất đai năm 2013, có vốn pháp định, chức năng ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Nộp tiền đặt trước theo mục 5 thông báo này.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 09/11/2020.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 02716.26.27.28; 0985421677; 0947845534 hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập, ĐT: 0917.151.285 hoặc UBND xã Phú Nghĩa, ĐT: 02713.760.496.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!