(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/11/2020 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 58/HĐ-BINHPHUOC.APC ngày 13 tháng 10 năm 2020 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập, đ/c: Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản (bán riêng từng lô): Quyền sử dụng đất (03 lô đất) khu dân cư xã Bình Thắng – Trường tiểu học Bình Thắng B, tại thôn 6B, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập.

Tổng diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 811,5m2. Trong đó:

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Địa điểm: thôn 6B, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước.

- Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.950.000.000 đồng (Một tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 06/11/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ:

Ngày 9/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 1

b. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 119002689994 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Phước.

Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 04/11/2020 đến ngày 06/11/2020 (theo giờ hành chính). Tuy nhiên, người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020.

b. Địa điểm: thôn 6B, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 06/11/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định điều 55 của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Nộp tiền đặt trước theo mục 5 thông báo này.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 09/11/2020.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 02716.26.27.28; 0985421677; 0947845534 hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập, ĐT: 0917.151.285 hoặc UBND xã Bình Thắng, ĐT: 02713. 715.012.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!

Ngày 9/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 2