(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/11/2020 do Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 210/2020/HĐ- DVĐG ngày 23/10/2020 giữa Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh và Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp.

Người có tài sản và tổ chức bán đấu giá:

Người có tài sản: Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 117C Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp.

Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Tài sản bán đấu giá, thông tin của tài sản đấu giá:

Tài sản bán đấu giá: Lô máy chủ của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (Gồm 18 bộ).

Đặc điểm tài sản bán đấu giá:

Ngày 9/11/2020, đấu giá lô máy chủ tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 9/11/2020, đấu giá lô máy chủ tại TP.HCM ảnh 2

Nơi có tài sản tài sản đấu giá: 117C Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

4. Giá khởi điểm: 19.280.000 đồng (Mười chín triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, di dời tài sản và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng).

Tiền đặt trước (20%): 3.856.000 đồng (Ba triệu, tám trăm năm mươi sáu nghìn đồng).

Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được chuyển vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp số 1900 201 450 155 tại Agribank – Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.

Bước giá: Tối thiểu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 30 phút ngày 26/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/11/2020.

Địa điểm xem tài sản: 117C Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 30 phút ngày 26/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/11/2020.

Thời gian nhận tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 30 phút ngày 04/11/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/11/2020.

Địa điểm đăng ký: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính): Vào lúc 14h00 ngày 09/11/2020.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Địa chỉ liên hệ: Khách hàng có nhu cầu mua tài sản hoặc có thắc mắc, khiếu nại liên quan đến tài sản bán đấu giá đề nghị liên hệ:

Trụ sở: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38453169 - 38453249 Fax: 028.38453363.