(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DHL thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/10/2021 do Ủy ban nhân dân xã Quang Châu ủy quyền như sau:

Quyền thuê mặt bằng hành lang vỉa hè tại ven đường gom Khu Công nghiệp thuộc địa phận thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, gồm 103 ô với tổng diện tích: 6321,97 m2. Thời hạn thuê: 01 (một) năm.

Ủy ban nhân dân xã Quang Châu

Ngày 9/10/2021, đấu giá quyền thuê mặt bằng hành lang vỉa hè tại ven đường gom Khu Công nghiệp tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ảnh 1
Ngày 9/10/2021, đấu giá quyền thuê mặt bằng hành lang vỉa hè tại ven đường gom Khu Công nghiệp tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ảnh 2
Ngày 9/10/2021, đấu giá quyền thuê mặt bằng hành lang vỉa hè tại ven đường gom Khu Công nghiệp tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ảnh 3
Ngày 9/10/2021, đấu giá quyền thuê mặt bằng hành lang vỉa hè tại ven đường gom Khu Công nghiệp tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ảnh 4