(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa và Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/10/2021 như sau:
Ngày 9/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội ảnh 1
Ngày 9/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội ảnh 2
Ngày 9/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội ảnh 3