(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/10/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 13 lô đất ở còn lại thuộc dự án khu tái định cư Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ và 46 lô đất ở còn lại tại các khu tái định cư thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 9/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 59 lô đất tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 9/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 59 lô đất tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 9/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 59 lô đất tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3
Ngày 9/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 59 lô đất tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 4
Ngày 9/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 59 lô đất tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 5
Ngày 9/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 59 lô đất tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 6
Ngày 9/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 59 lô đất tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 7